แนวทางการสอนของสถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY จะเน้นวงสวิงแบบสวิงสมัยใหม่หรือ  Modern Swing  ซึ่งเป็นวงสวิงที่นักกอล์ฟระดับโลกใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีข้อดีคือ

 1. เป็นวงสวิงที่ออกแรงน้อย  แต่ได้ระยะทางของลูกที่ไกลและแม่นยำ  เนื่องจากมีการใช้กลไกที่มาจากการหมุนตัว และการถ่ายน้ำหนักตามแบบหลักชีวกลศาสตร์
 2. Modern Swing  เป็นวงสวิงที่สามารถทำซ้ำๆได้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่กดดัน เนื่องจากใช้กล้ามเนื้อใหญ่มากกว่าการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่เป็นแขนและข้อมือในการควบคุมสวิง
 3. การใช้สวิงแบบ Modern Swing สามารถลดอาการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ข้อมือ  ข้อศอก (Golfer’s Elbow) และหลัง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในนักกอล์ฟส่วนใหญ่ โดยวงสวิงสมัยใหม่ Modern Swing  จะใช้ความเป็นธรรมชาติ มารวมกับกลไกทางด้านกลศาสตร์ จึงทำให้วงสวิงดูนุ่มนวล  สวยงามและเป็นวงสวิงที่เป็นสากล

     หลักสูตรที่ทางสถาบันคิดขึ้น ซึ่งได้กลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ทางโปรกอล์ฟของทางสถาบัน ได้ทำการสอนลูกศิษย์ เป็นระยะเวลานาน จึงตกผลึกเป็นแนวทาง การถ่ายทอดความรู้ ออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งท่านนักกอล์ฟจะสามารถพัฒนาได้เป็นขั้นบันได  จากแนวทางการสอนที่ทางสถาบันเป็นผู้ออกแบบขึ้น และถ่ายทอดให้กับท่านนักกอล์ฟ โดยจะมีการ Custom และวิเคราะห์วงสวิง และลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งสภาวะจิตใจของท่านนักกอล์ฟ และออกรูปแบบการสอนให้เข้ากับท่านนักกอล์ฟ ในเเต่ละบุคคล โดยหลักสูตร 4P  ของทางสถาบันมีดังนี้

Pattern Swing

พื้นฐานโครงสร้างของวงสวิง

 Pattern Swing Golf   ( Beginner )

 • เป็นการสอนกอล์ฟพื้นฐาน ตั้งแต่ ฝึกวงสวิงพื้นฐานรูปแบบ Pattern Swing  การจับกริพ   ท่าทางการยืนจรดไม้   การหมุนตัวในการสวิง
 • 3 Step System   8>4...9>3...10> จบวงสวิง
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ไม้ในถุงกอล์ฟ  14 ชิ้น ( Short Game > Long Game )
 • เรียนรู้เทคนิคการเล่นในสนามจริง  การออกรอบ เน้นกฎกติกามารยาทและวิธีการในการเล่นกี่ฬากอล์ฟ
 • Private Coaching Consult       คลิกอ่านรายละเอียด

  Performance Swing

หลักสูตรระดับกลาง

Performance  ( Intermediate )

 • ท่านนักกอล์ฟที่อยู่ในช่วง Break 100  - Break 90    
 • การปรับแก้ไขวงสวิง ในลักาณะของ Modern Swing Golf  เน้นตีเข้าเป้าหมาย และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • การคอนโทรลลูกกอล์ฟ  เรียนรู้แนวสวิงและเรียนรู้มุมเข้าปะทะลูกกอล์ฟในเหล็กต่างๆ
 • เรียนรู้การเล่นในสนามจริง ที่มีการวัดผลงานจากสกอร์ และสถานการณ์แรงกดดันระหว่างการออกรอบ
 • How to Play   >  Course Management /  Mental Game
 • How to Practice  (การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง)
 • Private Coaching Consult    คลิกอ่านรายละเอียด

 Per-Peofessional

หลักสูตรระดับสูง

Per-Peofessional 

 • Break 90    
 • Nutrition
 • Swing Analysis ( TrackMan ) and Technology launch monitor
 • Back to The Fundamentals
 • Golf Fitness
 • How to Play > How to Scoring Well/ Mental Game   คลิกอ่านรายละเอียด

 Professional

 หลักสูตรระดับแข่งขัน

 Professional  ( Advance )

 • ท่านนักกอล์ฟที่อยู่ในช่วง Break 80   Break 72
 • Periodization
 • Swing Analysis  ( TrackMan ) and Technology
 • The Fundamentals
 • How to Play   >  Course Management /  Mental Game
 • How to Practice > Block Practice / Mini Practice /  Random Practice / Competition
 • How to Compete
 • How to Win
 • Turning professional     คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรสถาบันสอนกอล์ฟ